Resetuj i przejdź na stronę główną...

Lata 1982-1983: Indie

Warszawa - Moskwa - Taszkient - Delhi - Jaipur - Udaipur - Ahmadabad - Bombaj - Penjim - Vela Goa - Banglore - Mysore - Delhi - Moskwa - Warszawa

Grudzień i styczeń, 50 dni, 6000 km, podróż odbyta wraz z dr Wojciechem Szwedem, po Indiach podróżowano koleją i autobusami, zbieranie roślin do zielnika Zakładu Goebotaniki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (około 200 arkuszy), badania nad roślinnością wybrzeży Goa, rezultatem tej podróży jest publikacja Contribution to the Knowledge of the Vegetal Zonation in the Northern Coast of Goa. Indian J.Ecol. 19(2): 129 - 134.1992.