Resetuj i przejdź na stronę główną...

5.09.2002 15:24: Wiadomość SMS z Yogyakarty
Po 8 godzinach luksusowej malowniczej podróży dojeżdżam pociągiem do Yogyakarty. TV, klima, posiłek, poducha, lotnicze siedzenia za 15$. Widoki piękne, wsie, pola ryżowe...

Łukasz